Kurzy v mateřských školách

Nabízíme kurzy angličtiny pro předškolní děti přímo v prostorách mateřských škol. Úspěšně spolupracujeme s MŠ Dráček a MŠ Čtyřlístek v Lysé nad Labem, s MŠ Sluníčko v Milovicích a s MŠ Vlkava.

Výuka hravou formou probíhá jednou za týden v půlhodinových blocích. Pro děti ve věku 4-6 let lekce představují ideální možnost seznámit se s cizím jazykem bez nároku na dlouhodobé soustředění. Děti si osvojují základní výrazy pomocí her, říkanek a písniček.